Od lat łączymy badania marketingowe mystery shopping i badania zadowolenia konsumentów w grupę splatających się usług i zalet. Świadczymy usługi dla najpopularniejszych marek, wdrażając kompleksowe badania jakości obsługi konsumenta. Każdego miesiąca realizujemy tysiące badań Tajemniczy Klient, badania norm obsługi, analiz kanałów komunikacji, testów mystery shopper konkurencji, umożliwiających porównanie firmy, by dowiedzieć się, jakie są ich silne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia pod kątem możliwości rynkowych rywali.

SecretClient to analiza sposobu obsługi klienta mystery shopper, przeprowadzana podczas wizyty w placówkach sprzedaży lub innych jednostkach obsługi kontrahenta. Tajemniczy Klient – przygotowany i przeszkolony agent Mystery Shopping – więcej na http://www.secretclient.com/rodzaje-badan/66-mystery-shopping-secretclient.html, obejmujący wyobrażenie o ustalonej grupie docelowej konsumentów, odwiedza ustalony sklep, miejsce obsługi, placówkę i wdraża założone scenariusze. Mystery Shopping sprawdza przebieg obsługi, jej długość i jakość w stosunku do przyjętych standardów, sposób zaprezentowania oferty, umiejętność rozpoznania potrzeb konsumenta i rozwiania jego niepewności. Badaniu mogą być podległe również: umiejętności pro-sprzedażowe, dostępność materiałów POS, wygląd i otoczenie punktu.

Dodatkiem do sprawdzenia jakości obsługi jest powiązanie wizyt Mystery Shopping z testem ścieżek komunikacji SecretContact. Mystery shoppers podejmują kontakt z przedsiębiorstwem korzystając z wybranych ścieżek dostępu, takich jak telefon, poczta tradycyjna i elektroniczna, serwisy społecznościowe, fora internetowe, strony www (mysteryweb). Tajemniczy Klient kontroluje jakość i czas kontaktu z przedsiębiorstwem, infolinią, biurem obsługi, serwisem, metodę reagowania na wątpliwości i pytania klienta, przyjazność, zachowanie standardów, łatwość uzyskania informacji itp.

Pieniądze
Autor: AMagill

Zakres usług SecretClient obejmuje także badania uczestników programu lojalnościowego, partnerskiego i innych działań tego typu. Podkreśla mocne i słabe strony działania, dodatkowe możliwości i zagrożenia, pomaga w sformułowaniu odpowiedniej strategii premiowania, komunikacji, kreacji oraz doboru wyróżnień premiowych. Periodyczne badania realizowane podczas wdrażania działania pomagają w utrzymaniu motywacji objętych programem i pozwalają sprawdzać czy handlowcy firmy, sprzedawcy, pośrednicy należycie wykorzystują te działania jako metodę do wsparcia handlu.

SecretClient realizuje badania Mystery Shopping B2C i B2B dla instytucji finansowych, aptek, hipermarketów, hurtowni, doradców finansowych, salonów meblowych i samochodowych, hoteli, dla branży spożywczej, FMCG, chemicznej, finansowej, aptecznej, budowlanej, sanitarnej, paliwowej, nowych technologii, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej i wielu innych.

Rezultaty badań SecretClient mogą być dostępne już w trakcie badania w systemie on-line. Przynosi to wiele cennych informacji, solidnych podstaw do doskonalenia firmowych standardów obsługi. Są użyteczne w motywacji i przygotowaniu szkoleń. System raportowy umożliwia łatwą analizę kwestionariuszy, zdjęć, filmów wideo itp., oraz spójne raportowanie całości lub wybranych obszarów badawczych przez całą dobę. Oprogramowanie udostępnia mnogość narzędzi analitycznych oraz wizualizację rezultatów. Dostęp do raportów następuje na poszczególnych poziomach uprawnień, spójnych ze strukturą firmy. Pomaga to dzielić się wiedzą i wynikami badań z autoryzowanymi menedżerami średniego szczebla, kierownikami regionalnymi, grupami sprzedawców.

Zespół: klienci doceniają nas za wieloletnie doświadczenie, zespół etatowych koordynatorów i własną sieć przeszło 60 tys. Tajemniczych Klientów aktywnych nie tylko w dużych aglomeracjach, ale także w setkach małych miejscowości. Taki zasięg terenowy wpływa na szybkość oraz mobilność realizacji badań mystery shopping, a także zmniejsza nakłady ponoszone na transport. Audytorzy są objęci specjalnym programem nadzorczym i lojalnościowym.

Wartością dodaną SecretClient jest baza opinii setek tysięcy konsumentów wewnątrz Programu Jakość Obsługi – więcej na http://www.secretclient.com/audyt-jakosci-oblsugi-klienta.html oraz aktualne raporty konkurencji wg branż. Za pomocą synergii z Programem Jakość Obsługi, przygotowujemy bardziej „z życia wzięte” scenariusze badań mystery shopping, oparte o realne przeżycia prawdziwych klientów, partnerów, pośredników.
Źródło: www.secretclient.com