Budownictwo ma mnóstwo definicji. Jedna z nich głosi, że jest to działalność techniczna która polega na wznoszeniu lub zmianie obiektów budowlanych. Z uwagi no to gdzie te budynki powstają budownictwo dzieli się na wodne oraz lądowe. Sporo sprzętów i urządzeń jest wykorzystywanych w branży budowlanej. Jednym z nich są żurawie budowlane. Podzielić je można na stacjonarne oraz przesuwalne. Służą one do wznoszenia między innymi drapaczy chmur i zaliczane są do najpotężniejszych maszyn roboczych. Składają się one z kilku części.

Z początku nieduży żuraw samochodowy konstruuje ramę wykonaną ze stali, a na niej pierwszy moduł wieży. Wszystko to realizowane jest na specjalnie przyszykowanym podłożu. W ten oto sposób powstaje podstawa, która obciążona jest balastem. Na górze czy też na wierzchu konstrukcji umieszczone jest kabina operatora, ramię oraz przeciwwaga. Do unoszenia żurawia służy specjalne urządzenie podnoszące.
Transport morski, żurawie portowe
Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Ono może przemieszczać się do góry i na dół, dzięki czemu żuraw podnosi sam siebie. Żuraw posiada konstrukcję zrobioną ze stali, dzięki czemu nie wygina się – szczegóły na http://www.dzwigmar.pl/. Oprócz tego nie ma szans na to, ażeby się przewrócił, ponieważ jak już uprzednio było przytoczone podstawa jest obciążona betonowym balastem. Takie dźwigi mogą osiągać wysokość orientacyjnie 100 m. Często żurawie stosowane są do podnoszenia i transportowania części budynków takich jak dachy, oraz materiałów na placach budowy. Niemniej jednak zanim zostaną one upoważnione do użytkowania muszą przejść pozytywnie egzamin.

Test ten wykonywany jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Gdy zostanie on korzystnie ukończony wtenczas żurawie mogą zacząć prace na budowie. Tego typu żurawia może obsługiwać jedynie i tylko wykwalifikowany i mający specjalne uprawnienia robotnik. Określany jest on, jako maszynista żurawia. Jego praca należy do groźnych. Przyczyniają się do tego takie elementy jak między innymi praca na wysokości oraz w niestabilnych warunkach meteorologicznych. Rzecz jasna, gdy szaleje bardzo silny wiatr prace na żurawiu są zatrzymywane.