Problematyka ochrony znaków towarowych pełni w gospodarce rynkowej bardzo ważną rolę . Wynalazki i wzory konsumpcyjne są przedmiotami ochrony, na które to Urząd Patentowy RP udziela praw wyłącznych .

Na wynalazki dawane są patenty, a na wzorce użytkowe – prawa ochronne. Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem subiektywnym o wyjątkowym charakterze również chwilowej i terenowej efektywności.
Z racji uzyskania prawa ochronnego dostaje się bowiem prawo jedynego użytkowania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej . Prawo ochronne na znak towarowy może zostać przeniesione na rzecz organizacji mającej charakter prawny , jako stosownie łączny znak towarowy lub wspólny znak towarowy gwarancyjny bądź na paru inwestorów , jako wspólne prawo ochronne. Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu . Władny z prawa ochronnego na znak towarowy może dać innej osobie upoważnienia do korzystania znaku , zawierając z nią umowę licencyjną. Udzielone prawa ochronne podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych. Znak towarowy prawnie pod ochroną , jedyny w swoim rodzaju element , efektywnie odróżniający go od towarów lub usług konkurencji.
papiery podatkowe
Autor: Julian Partridge
Źródło: http://www.flickr.com

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, motyw zdobniczy , kompozycja kolorystyczna , kształt przestrzenny , w tym model wyrobu lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy stworzony przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu zdobycia niewątpliwej identyfikacji własnych towarów albo usług wśród konsumentów . Innowacyjne znaki towarowe na opakowaniach pojawiają się na rynku niemal codziennie , stając się wartościowym częścią majątku przedsiębiorstwa i zasadniczym częścią promocji produkowanych towarów lub świadczonych usług.

Toteż tak ważne jest zapewnienie znak towarowy odpowiedniej ochrony prawnej, co pozwala zabezpieczać plagiatom ze strony niezainteresowanych , jak również umożliwia czerpanie korzyści materialnych z podrabiania tych znaków. Żeby pomóc Państwu w tych wszystkich zawiłościach zapraszamy do Biura patentowego we Wrocławiu. Celem naszego biura jest przedstawienie Państwu sumiennej i całościowej porady w uzyskaniu wyłączności na będące efektem rezultatem Państwa wysiłku rozwiązania techniczne bądź zapewnieniu monopolu na używanie znaku towarowego, definicji firmy czy znaku firmowego.