Pojęcie pomoc de minimis jest to forma pomocy dla firm. Wspomaga rozwijanie się przedsiębiorczości w Polsce i na świecie. Taka pomoc jest według prawa niewielka, o małych kwotach.

Finanse małych firm
Autor: peddhapati
Źródło: http://www.flickr.com

Najważniejszym jej warunkiem jest małe wsparcie finansowe. Wsparcie przedsiębiorcy nie może stać się elementem konkurencji przedsiębiorstw, nie może powiększać szans firmy na rynku. To główny z elementów pomocy publicznej. Przedsiębiorstwo może skorzystać na przykład z różnego rodzaju dotacji na prowadzoną działalność. Przedsiębiorcy korzystając z wsparcia de minimis także mają możliwość być zwolnieni z wielu podatków.

Ile wynosi pomoc de minimis i jakich celów firma może ją stosować?

Wsparcie finansowe tego typu jest sumą 200 000 euro na 3 lata – suma ta odnosi się do wielu rynków z wyłączeniem transportu drogowego, w którym kwota ta to już 100 000 euro. Każdy przedsiębiorca ma możliwość wspomóc swe funkcjonowanie z taką pomocą w opcjach takich jak na przykład: rozpoczęcie oraz wdrożenie swej działalności, inwestycje w usługi doradcze, inwestycje w usługi szkoleniowe a także wdrożenie budynków w jakich to mają przebiegać owe szkolenia, jak również zakup albo leasing sprzętów i programów komputerowych niezbędnych do prowadzenia szkoleń.

Które firmy mają możliwość użyć pomocy de minimis?

Pomoc de minimis jest opcją wspomagania dla wszystkich rodzajów prowadzonej działalności, w jej skład wchodzą wszystkie sektory gospodarcze (dodatkowe pieniądze dla firm). Definicja daje do zrozumienia, że każdy przedsiębiorca ma prawo z niej skorzystać.

Istnieją jednak pewne sytuacje w których ten rodzaj wsparcia nie jest możliwy np. gdy przedsiębiorstwo chce użytkować pieniądze na wsparcie produktów polskich, gdy wsparcie to wpłynie w niekorzystny sposób na produkty importowane z zagranicy. Wyłączone są z pomocy de minimis przedsiębiorstwa realizujące działalność związaną z węglem kamiennym jak również rybołówstwem. Również przedsiębiorstwa pozostające w ciężkiej sytuacji materialnej mogą nie mieć możliwości skorzystania z tego typu opcji wsparcia.