Teraz zatrudnienie odpowiedniego pracownika bywa niezwykle ważnym elementem działalności każdej firmy. Kiedy jednak znajdziemy już tego typu osobę, która znakomicie sprawdzi się na określonym stanowisku, musimy również zatroszczyć się o stały rozwój jej kwalifikacji. Dokonuje się tego zazwyczaj za pomocą przeróżnego rodzaju szkoleń, wcześniej jednak trzeba posiadać wiedzę na temat tego, w jakim zakresie rozwój naszych pracowników nie przebiega tak jakbyśmy tego chcieli.

Ważne jest więc zbadanie dokonań pracowników i przeanalizowanie tego co jeszcze wymaga poprawy. W tymże celu, zwykle przeprowadza się okresowe oceny pracowników przedsiębiorstwa, które mają wykryć wszystkie szwankujące elementy w obowiązkach osób zajmujących się zadaniami na danym stanowisku. Teraz są one stosowane przez znaczną część firm w naszym kraju i przynoszą bardzo dobre efekty.

www.elevatosoftware.comWśród najpopularniejszych a zarazem tych najlepszych metod mieści się technika, a tak naprawdę ocena 360 stopni. Polega ona na badaniu całkowitego otoczenia członka zespołu i w ten sposób dokonywana jest jego analiza. Ten rodzaj sprawdzania zaliczany jest do nadzwyczaj rzeczowych, ponieważ nagromadzone dane wywodzą się nie tylko od samego ocenianego, ale też jego partnerów, współpracowników, a nawet klientów, z którymi miał do czynienia. Badanie to dostarcza więc dużo wskazówek odnośnie możliwości badanego i pozwala bardziej go zmobilizować znając opinie na jego temat z jednostek zewnętrznych. Współpracownicy mają możliwość wypowiedzieć się na temat badanego dając informacje na temat jego określonych postępowań w pracy, sam badany, jednakowoż ma możliwość własnej samooceny, co także pomaga mu naprawić własne jakiekolwiek ujmy w działaniu.

Wiele ludzi, gdy słyszy termin ocena okresowa pracownika (http://elevatosoftware.com/) wyobraża sobie czynności, których celem jest wyodrębnienie najgorszego pracownika w firmie i dokonanie zwolnień wśród personelu. Z powodu takiego postrzegania sprawy, ocena pracownicza niejednokrotnie powoduje lęk wśród ludzi pracujących w konkretnym przedsiębiorstwie. Nie powinno tak jednak być, bo takiego rodzaju oceny powinny jedynie wykazać w jaki sposób następuje rozwój kwalifikacji pracownika na konkretnym stanowisku. Jeżeli rezultaty nie są satysfakcjonujące, kolejnym krokiem przełożonych musi być polepszenie możliwości, dzięki którym takiego typu rozwój ma nastąpić, a nie dokonywanie zwolnień. Dlatego też, ocena pracownicza powinna być postrzegana przez pracowników jako sposobność do pokazania swoim szefom, niedoskonałości w działaniu określonych sekcji przedsiębiorstwa.

Sama ocena 360 stopni ma wpływ także na zaspokajanie potrzeb pracowników i ogólnej organizacji, ponieważ mierzy postępy pracy i daje wyobrażenie wszelkich uchybień. To wydaje się być kwestią główną do zarządzania zdrowego, silnego oraz efektywnego zespołu. Wyszukanie luk pomoże lepiej zmobilizować grupę oraz sprawić, że będą wielce pochłonięci oraz zżyci z firmą.

Ocena okresowa pracownika ma miejsce zazwyczaj raz na pół roku lub na rok, a kryteria stosowane podczas oceny zależą w głównej mierze od stanowiska, na którym pracuje oceniana osoba. Istnieje kilka najistotniejszych metod dokonywania tego typu ocen.