Od 1998 roku wyłącznie zajmujemy się zagadnieniem marketingu lojalności i marketingu relacji. Tworzymy i obsługujemy programy lojalnościowe, partnerskie, premiowe, promocje i konkursy, całościowo od planu działania, agendy, kreacji, systemu informatycznego, zarządzania informacjami.

Programy Partnerskie to systemy lojalnościowe realizowane w segmencie B2B, ukierunkowane na partnerów, handlowców, dostawców, sprzedawców. Chęć do działania wynika nie tylko z nagród i premii, ale głównie z poczucia należenia do elitarnej grupy, z czynników pozamaterialnych, stosunków i kontaktu z przedsiębiorstwem, bazy wiedzy i udziału w szkoleniach.

Tego typu działania ograniczają rolę ceny, umożliwiają zredukowanie przyznawanych rabatów i tworzą barierę dla konkurencji.

Programy lojalnościowe dla każdego

Wdrożyliśmy setki tego typu działań w sektorze B2B i B2C. Zrealizowaliśmy i obsługujemy systemy lojalnościowe sklepów, hurtowni, banki, aptek, branży spożywczej, FMCG, finansowej, chemicznej, farmaceutycznej, budowlanej, sanitarnej, paliwowej, nowych technologii, telekomunikacyjnej, samochodowej i wielu innych. Przygotowujemy także wewnątrz firmowe programy motywacyjne (http://www.programylojalnosciowe.pl/program-lojalnosciowy-dla-firm.html) dla zatrudnionych w przedsiębiorstwie, przedstawicieli handlowych, sprzedawców i kanałów dystrybucji.

Do naszych plusów należą: efekt skali i optymalizacja wydatków, unikalne na polskim rynku know-how, narzędzia informatyczne do zarządzania programem lojalnościowym, odrębne centrum logistyki nagród, obsługa kancelaryjna i podatkowa. Zapewniamy bezpieczeństwo i wygodę współpracy z fachowcami oraz kompleksową obsługę prawa i podatków, obejmującą m.in. fachowe wsparcie prawne i podatkowe, przygotowanie regulaminów i formularzy, wsparcie z zakresie obsługi podatków od premii.

Logistyka nagród jest jednym z najważniejszych, a przy tym najcięższych etapów realizacji działania. W istotnej części decyduje o tym, czy program lojalnościowy, premiowy, akcja czy konkurs przynoszą zakładany, długofalowy efekt i pieczętuje relacje z jego podmiotami. Dlatego zbudowaliśmy własne Centrum Logistyki Nagród i gwarantujemy obsługę poszczególnych faz logistyki: dobór nagród, nabycie, przechowywanie, pakowanie, dostarczenie, raportowanie. Ciągła, nieprzerwana od lat współpraca z najlepszymi producentami i dystrybutorami pomaga zagwarantować dostępność wielu dokładnie wyselekcjonowanych typów nagród i obniżyć koszty ich nabycia i dostarczenia.

Wychodzimy z założenia, że istotą pakietu lojalnościowego nie jest wyłącznie wyścig po trofea. Oprócz aktywizacji sprzedaży istotną rolę odgrywa tu tworzenie relacji marketingowych. Taka działalność staje się platformą komunikacji, a segmentacja bazująca na podziale na kryteria sprzedażowe, life-style, preferencje, historię relacji, umożliwia idealny dobór środków motywacji. Na bazie naszych badań zadowolenia i oczekiwań uczestników wdrażamy programy, gdzie premię stanowią nie jedynie nagrody rzeczowe, lecz także wartości niematerialne, dostęp do wiedzy, kanałów informacji oraz porady ekspertów. Relacje oparte na takich fundamentach owocują nad wyraz mocną lojalnością.

Oferujemy nowoczesny i łatwy w obsłudze, funkcjonalny system do kierowania programami motywacyjnymi. Nieistnienie konieczności budowania systemu od podstaw pozwala na szybkie uruchomienie działań oraz redukcję kosztów. Oferujemy fachowe wsparcie IT i poradnictwo pozwalające na płynną integrację z własnymi systemami firmy, dostawców i odbiorców, banków, itp. Ułatwiamy dostosować bazy danych, stworzyć spersonalizowane konta uczestników, strony internetowe, katalogi nagród, naliczanie punktów i promocji, analizy, narzędzia komunikacji interaktywnej, e-learning i testy kompetencji.

Dalsza część http://www.programylojalnosciowe.pl/