Systemy sprężonego powietrza działają wszędzie tam, gdzie działają systemy pneumatyczne – we wszelkiego rodzaju gałęziach produkcji przemysłowej, ale nie tylko. Powietrze pod wysokim ciśnienie,, które napędza systemy pneumatyczne wykorzystuje się również w warsztatach naprawczych czy punktach naprawy sprzętu komputerowego. Jest to bardzo tani i efektywny sposób wprawienia części układu pneumatycznego w ruch, powietrze pod ciśnieniem stosuje się także do oczyszczania podzespołów z bardzo drobnych zabrudzeń. Wydawać by się mogło, że systemy pneumatyczne nie zawodzą. Niestety, także one ulegają niekiedy awarii. By jej uniknąć w systemach sprężonego powietrza wykorzystuje się specjalne urządzenia.

sprężarka śrubowa
Źródło: http://pneuma.pl

Powietrze zawiera wilgoć, która może niekorzystnie oddziaływać na żywotność metalowych części urządzeń. W czasie nadawania powietrzu wysokiego ciśnienia, będąca w nim wilgoć zmienia stan skupienia skraplając się i osadza się na elementach układu. By to wyeliminować, instaluje się osuszacze sprężonego powietrza (pneuma.pl/category-pl/osuszacze-sprezonego-powietrza/2/). Dostępne są dwa rodzaje osuszaczy najchętniej używanym jest osuszacz chłodniczy. Zasada jego działania jest niezwykle prosta – ma on wytrącać wilgoć zawartą w powietrzu znajdującym się w środku układu, przez zamrażanie jej. Kolejny, rzadziej używany typ osuszaczy oparty jest na elementach higroskopijnych i jest stosowany przy dużo wyższych ciśnieniach. Osuszacz jest często największym elementem systemu sprężającego powietrze, produkuje duże ilości wody którą należy raz na jakiś czas wylewać.

Drugim najgorszym wrogiem systemów funkcjonujących na sprężone powietrze jest olej. W dużej liczbie miejsc układu jest on pomocny – ma bowiem minimalizować tarcia między elementami. W pozostałych elementach jest z kolei szkodliwy. W układzie na sprężone powietrze olej przenosi się wraz z wilgocią, taką mieszaninę wody i oleju nazywa się fachowo kondensatem.

W celu usunięcia tej cieczy z układu stosuje się urządzenia nazywane spustami kondensatu. Spusty kondensatu (http://www.pneuma.pl/category-pl/spusty-kondensatu/6/) mogą działać całkiem samodzielnie, zależnie od poziomu kondensatu w układzie. W mniej skomplikowanych układach stosuje się manualne spusty, wymagają one jednak częstego obsługiwania. Kondensat jest bowiem niezwykle niebezpieczny dla niemal wszystkich części.