W czasach opartych o sprzedaż i przy bardzo dużej konkurencji bój o klienta bywa bardzo zacięty. reklamy w gazetach oraz telewizji, ulotki, banery i wymyślne szyldy mogą nie być wystarczające do zatrzymania przy sobie konsumenta, producenci muszą pokazać się z całkiem innej strony. Tym czymś, co wyróżni nas wśród konkurencji może być program lojalnościowy.

Era programów lojalnościowych

Program lojalnościowy ma na celu budowanie z konsumentem relacji długofalowych, podtrzymywania jego zainteresowania, aby korzystał z produktówczęścieji z większą chęcią. Okazuje się, że polscy konsumenci bardzo chętnie biorą udział w programach lojalnościowych poprzez zbieranie kart stałego klienta, gromadzenie punktów przy zakupach. program lojalnościowy polegający na kolekcjonowaniu punktów pozwala na wymianę zebranych punktów na dowolny produkt – czajnik elektryczny, zestaw garnków albo kosmetyków.

Dobra motywacja gwarancją działania

VSC

O tym, że bez systemu motywacyjnego nie będzie aktywnego działania wiemy wszyscy. Dlatego wielkim uznaniem we współczesnym marketingu darzy się programy motywacyjne . Są one skonstruowane indywidualnie do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Mogą być oparte o upominki materialne, rzeczowe lub słowne, które uzyskujemy w zamian za korzystanie z usług danej firmy lub rzetelną pracę. Programy motywacyjne przydzielone mogą być zatem do użytkowników, lub w celu motywowania pracowników do rzetelnego świadczenia pracy.

Co nazywamy marketingiem relacji?

Marketing relacji nazywany jest alternatywnie marketingiem transakcyjnym i nie jest to przypadek, gdyż w swojej definicji wywiera nacisk na samą wymianę korzyści– transakcję. Pod tym pojęciem kryje się szereg działań służących zaspokojeniu potrzeb partnerów biznesowych i konsumentów. Aby efektywnie to uczynić trzeba w pierwszej kolejności dokonać analizy ich potrzeb, a w kolejnym etapie potrzeby te zaspokoić.

Nowoczesne metody sprzedaży szukają alternatywnych sposobów zwiększenia ilości konsumentów i rozpoznawalności marki. Jest to kluczowy element skutecznego handlu w czasach gdy szyldy i reklamy zalewają nas ze wszystkich stron i trudno przebić się przez konkurencję. Więcej programylojalnosciowe.pl