Linie montażowe składają się z różnego typu przyrządów i narzędzi, zależnie od wykorzystania i rodzaju wytwarzanych towarów. Otrzymywane dzięki nim tempo wytwarzania jest o wiele większe niż w przypadku modelu wcześniejszego, czyli produkcji rzemieślniczej.

Linie montażowe złożone są z różnego rodzaju maszyn i urządzeń, w zależności od celu i typu wytwarzanych materiałów. Uzyskiwane dzięki nim tempo wytwarzania jest dużo większe niż w modelu z przeszłości, czyli produkcji ręcznej.

Poza tym oczywistą dobrą stroną zautomatyzowanej produkcji na większą skalę jest wyręczenie ludzi przez przyrządy. W ten sposób oszczędzane są siły pracowników, których praca ogranicza się do obsługi inadzoru przyrządów. Do najważniejszych przyrządów tego typu zalicza się wszelkiego rodzaju przenośniki, jak również zamykarki, zakręcarki do opakowań blaszanych, naczyń szklanych i inne urządzenia tego rodzaju.

Przenośniki

Pokazowy montaż desek elewacyjnych EVERO
Autor: DLH Poland
Źródło: DLH Poland

Dostępnych jest bardzo dużo typów przenośników. Rodzaj uzależniony jest przede wszystkim od typu produkowanego produktu, jak również od lokalizacji. Do bardziej popularnych zaliczyć można przenośniki rolkowe, kubełkowe, zgrzebłowe oraz taśmowe. Przenośniki taśmowe odznaczają się różnymi rozmiarami, jak również różnorodnością surowców, z których są skonstruowane. Sama taśma może być z gumy, kauczuku lub tworzywa sztucznego, natomiast rama nośna jest zazwyczaj wykonana ze stali. Napędzane są zazwyczaj za pomocą silników elektrycznych. Przenośniki znajdują zastosowanie w przenoszeniu ładunków zarówno o mniejszej, jak i o większej masie.

Depaletyzatory i płuczki
Do maszyn służących do opróżnianiu palet należą depaletyzatory. Jak sama ich nazwa wskazuje, wykorzystywane są do rozładunku ładunków z palet. Na przykład mechaniczny depaletyzator butelek jest maszyną maszyną, której obsługa wymaga jednej osoby. Jest do tego urządzeniem o dużej wydajności. Istnieją również depaletyzatory półautomatyczne. Do mycia butelek i słoików w ramach linii rozlewniczych istnieją przyrządy, zwane płuczkami. Płuczki także mogą występować w wariancie zmechanizowanym, półautomatycznym lub ręcznym. Każdy z rodzajów obsługiwany jest przez jednego pracownika, a ich efektywność jest zróżnicowana. Używane są najczęściej w przemyśle spożywczym oraz w tych miejscach, gdzie wykorzystuje się naczynia szklane jak butelki, słoiki i inne.

Źródło: robak.konin.pl