Bardzo duże przedsiębiorstwa, będące przykładowo. dostawcami produktów dla innych przedsiębiorstw powinny utrzymać ciągłą produkcję nawet w wypadku powstania bardzo ciężkich lub niemożliwych do przewidzenia przypadków – klęsk żywiołowych, katastrof, zamachów terrorystycznych i pozostałych tego rodzaju elementów. Często takie działania wiążą się z przeniesieniem siedziby przedsiębiorstwa oraz całych zakładów produkcyjnych razem z drogim i zaawansowanym sprzętem w zupełnie inne miejsce.

baza danych
Autor: labormikro
Źródło: http://www.flickr.com

Niedawna powódź w Japonii, w czasie której zostały zniszczone zakłady produkujące części komputerowe udowadnia jak istotne dla finansów na całej Ziemi są to działania. Tego rodzaju planowanie działań w czasie kryzysu określa się mianem planowania ciągłości działania.

Planowanie na wypadek kryzysu

Ciągłość działania firmy w czasie kryzysu może stanowić o jej późniejszym istnieniu. Z tego powodu największe korporacje cały czas kontrolują ryzyko aby ustalić zagrożenie wystąpienia rozmaitych groźnych sytuacji.

backup danych
Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com

Kolejnym kluczowym elementem jest sporządzenie planu postępowania dla jak największej liczby losowych zdarzeń. Następnie hipotezy wypracowane w tym procesie wprowadza się w życie, poddając je zbiorowi testów. Kolejnym etapem planowania kryzysowego jest opracowanie wniosków z wykonanych eksperymentów, oraz zaplanowanie na podstawie tychże wniosków zmian w planie działania. Jest to proces stały i cykliczny, wymagający znacznych nakładów gotówki i przeprowadzania zestawu szkoleń wśród pracowników.

inżynier informatyki
Autor: Harry Wood
Źródło: http://www.flickr.com

Bezpieczeństwo informacji w firmie

Konieczność przeniesienia siedziby firmy niesie szereg niebezpieczeństw dla ważnych danych przechowywanych na firmowych urządzeniach. Business continuity management wielką wagę przykłada właśnie do zabezpieczania infrastruktury IT firmy. Wypłynięcie informacji poza firmę miewa poważne następstwa nie tylko w postaci strat finansowych, ale też może nieść za sobą następstwa prawne.

Z tego powodu niezwykle istotne jest odpowiednie zabezpieczanie i szyfrowanie kopii zapasowych informacji znajdujących się w firmie, jak i uważne ich składowanie. Łączy się to z szeregiem drogich szkoleń dla zatrudnionych w dziale IT, jest to jednak inwestycja z pewnością opłacalna i zapewniająca wymierne rezultaty.