Stanowisko księgowego od kilku lat zmienia swój charakter. W licznych kręgach ciągle pokutuje przekonanie, że jest to „szeregowy” pracownik biurowy, a jego praca jest monotonna i nie wymagająca zbyt rozległej wiedzy. Tymczasem obecnie praca na stanowisku księgowego wymaga posiadania zróżnicowanych umiejętności, a przede wszystkim wysokiego i na bieżąco aktualizowanego poziomu informacji.

Składki ZUS, elementy prawa podatkowego czy różnego rodzaju świadczenia to zagadnienia, które powinny być księgowemu bardzo dobrze znane|które księgowy musi bardzo dobrze opanować. Zainteresowanie pracownikami tego rodzaju jest znaczne i nieustannie rośnie. Wiele przedsiębiorstw organizuje także szkolenia dla swoich podwładnych, umożliwiając im stały podnoszenie kwalifikacji.

Główne funkcje księgowego

Do głównych zadań księgowego zaliczyć można prowadzenie rachunkowości. Musi więc znać się na księgach rachunkowych i umieć je prowadzić. Zadaniem księgowego jest również współpraca z rozmaitymi organami i instytucjami, między innymi z Urzędem Skarbowym. Osoba taka musi wiedzieć, w jaki sposób nalicza się świadczenia urlopowe, a także umieć odpowiedzieć na pytania o takie terminy jak PIT 11. Przede wszystkim jednak księgowy zajmuje się nadzorowaniem wszelkich transakcji finansowych przedsiębiorstwa. W ciągu ostatnich lat w ramach stanowiska księgowego wyłoniły się specjalizacje. Dotyczą one kolejno rachunkowości, spraw finansowych i doradztwa podatkowego. Korzystna na tym stanowisku może być również umiejętność wypełniania różnych druków i formularzy podatkowych, jak na przykład CIT 8.

Potrzebne umiejętności

Na stanowisku księgowego najważniejsza jest stale poszerzana wiedza. Dlatego mile widziane będą umiejętności w zakresie gromadzenia i doboru wiadomości dla własnych korzyści. Znajomość i umiejętność obsługi baz danych, korzystanie z kanału RSS to tylko nieliczne potrzebne elementy. Kandydat na księgowego powinien charakteryzować się dokładnością i odpowiedzialnością. Nieobce powinny być mu terminy takie jak faktura VAT. Musi być także komunikatywny, by móc prowadzić jasną i precyzyjną wymianę danych. Mile widziane są również różnego rodzaju certyfikaty dotyczące księgowości, a także ukończone kursy.