Efektywny system logistyczny to podstawa. Przedsiębiorstwa, które chcą być liderem na swoim rynku muszą zdawać sobie sprawę z tego jaką przewagę daje sprawna logistyka. W ostatnim czasie można dostrzec parę kierunków związanych z postępem technologicznym, globalizacją i zwiększającymi się wymaganiami nabywców.

autostrada
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Jak duży wpływ na funkcjonowanie działu logistyki w firmie ma globalizacja sygnalizuje wzrastająca ilość dostawców i odbiorców zagranicznych czy złożone sieci dostaw. Znaczenie ma też powiększony i niestabilny popyt konsumentów na rynkach globalnych krępujący działalność w systemie just-in-time i wymuszających na firmach magazynowanie części produktów o najbardziej zróżnicowanym popycie – strona internetowa tutaj.

Wraz z rozwojem technologii poza ułatwieniami wynikającymi z powszechnego użycia Internetu dostrzec należy również duże zmiany w spedycji. Spedycja musi stać się usługą przekrojową, dostarczającą transport multimodalny z opcją śledzenia położenia towaru. Firmy wkraczające na rynki międzynarodowe nastawiają się, że firma spedycyjna weźmie na we własne ręce organizację transportu towaru od punktu A do punktu B a nie jedynie częściowy przewóz jednym środkiem transportu – ciąg dalszy.

Wyświetl większą mapę
Źródło: opracowanie własne