Prasy są maszynami generalnie wykorzystywanymi do wywierania wielkiego nacisku na dany materiał. W rezultacie następuje efekt zgniatania lub też prasowania. Istnieje wiele rodzajów pras, a ich typologia przebiega ze względu na rozmaite czynniki. Jednym z nich jest metoda napędzania prasy. Istnieją między innymi prasy montażowe. Są to specjalistyczne urządzenia, wykorzystywane do składania elementów konkretnego wyrobu, jak na przykład łóżeczko dziecięce. Urządzenia te bywają także mechaniczne lub napędzane siłą mięśni. Do tych drugich zaliczyć można prasę śrubową ręczną, w której wykorzystuje się siłę rąk ludzkich do obracania korbą, otrzymując w efekcie pożądany nacisk na dane tworzywo.

Prasy są przyrządami generalnie wykorzystywanymi do wywierania wielkiego nacisku na dane tworzywo. W rezultacie powodują efekt zgniatania albo prasowania. Istnieje dużo rodzajów tych urządzeń, a ich podział odbywa się ze względu na różne elementy. Jednym z nich jest typ napędu maszyny. Wyróżnia się między innymi prasy montażowe. Są to profesjonalne urządzenia, stosowane do montowania części konkretnego wyrobu, jak na przykład łóżeczko dziecięce. Urządzenia te bywają także zmechanizowane lub poruszane ręcznie. Do tych ręcznych zalicza się prasę śrubową ręczną, gdzie używa się siły rąk ludzkich do obracania korbą, otrzymując w ten sposób pożądany nacisk na dany materiał.

http://www.arapneumatik.pl/
Źródło: http://www.arapneumatik.pl/

Prasa hydrauliczna i pneumatyczna
Najpopularniejszym, a zarazem najczęściej wykorzystywanym typem pras są prasy hydrauliczne. Działanie tego urządzenia oparte jest na charakterystycznym kształcie oraz obecności profesjonalnego płynu hydraulicznego w urządzeniu. Dzięki naciskowi na tłoki, zamykające od góry pojemniki z płynem, otrzymuje się odpowiednio duże ciśnienie. Jednym z głównych wykorzystań tego urządzenia jest układ silnikowy w samochodzie. Oprócz tego prasy tego typu stosowane są w przyrządach podnoszących, między innymi w dźwigach osobowych. Przyudatne są także podczas obróbki rozmaitych metali. Prasa pneumatyczna (na jego stronie) z kolei używa siły sprężonego gazu do pracy. Używane są do zgniatania, prostowania i gięcia części w większości wykonanych z metalu.

technika próżniowa, arapneumatik

Inne urządzenia
Inny typ urządzeń stanowią prasy hydrauliczne czy prasy mimośrodowe. Te ostatnie w odróżnieniu od urządzeń wykorzystujących hydraulikę oraz pneumatycznych ich działanie opiera się na wykorzystaniu energii elektrycznej z silnika. Silnik ten porusza kołem zamachowym, które jest najważniejszym elementem tej maszyny. Prasy tego rodzaju wykorzystywane są w większości przypadków do obróbki blach. Do innych maszyn, funkcjonujących przy pomocy hydrauliki, należą siłowniki hydrauliczne (rzetelnie omówione). Stanowią one źródło energii w formie silnika dla wielu różnych urządzeń, między innymi dla koparek. Używane są też do poruszania niemal wszystkich przyrządów wykorzystywanych na budowach oraz w halach produkcyjnych.

Źródło: