W nowym tysiącleciu kierując spółką dobrze zadbać o świetną jakość planów motywacyjnych u zarządów. Szczególnie nieodzowne są tzw. opcje menadżerskie, czyli wynagrodzenie kierownictwa opierające się na działaniach w wieloletnich planach motywacyjnych.

Ocena pracownika przez menedżera
Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Ten rodzaj planu motywacyjnego, zaakceptowany poprzez zebranie akcjonariuszy, jest w użyciu przede wszystkim na giełdzie oraz stanowi dodatkowe wynagrodzenie managerów spółki, lecz nie jest to ich jedyna zaleta – mają wpływ one znacznie na wartość firmy, więcej: http://rezerwy24.pl/dobre_praktyki_aktuarialne Mogą być potem wycenione przez aktuariusza – jego pomoc jest zdecydowanie niezastąpiona, ponieważ opcje menadżerskie należą do niesłychanie wielowymiarowych instrumentów finansowych. Bardzo istotna jest tu precyzja a, także wiedza oparta na świetnym doświadczeniu.Podstawą funkcjonowania opcji menadżerskich jest zaproponowanie kupna akcji najistotniejszym członkom przedsiębiorstwa po preferencyjnej cenie. Motywuje to ich ponadto do polepszenia pracy na rzecz przedsiębiorstwa. Celem jest również późniejszy wzrost cen akcji, oznaczające praktycznie korzystniejsze zarobki przedsiębiorstwa. Opcje menadżerskie (link do strony) są z zasady programami długoterminowymi, a do ich plusów dobrze chodliwe opodatkowanie. Osoba, której są zaoferowane opcje menadżerskie, może je zaakceptować własnowolnie – dlatego też nie należą do zysków obarczonych ZUSem. Ta strategia motywacyjna polega na zachęceniu najistotniejszych pracowników do usprawniania działania spółki oraz ich wytężonej pracy.

Inwestycje, papiery wartościowe
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Wycena opcji menadżerskich jest w stanie polegać na skorzystaniu z Modelu Blacka – Scholesa – Mertona, bądź – gdy poszczególne opcje menadżerskie są silniej złożone – z modelu symulacji Monte Carlo. Wycenienie w każdej sytuacji odbywa się na tzw. Grant Date i brane jest pod uwagę takie czynniki, jak choćby – aktualne opłaty akcji, planowane dywidendy, czas trwania i cenę realizacji opcji, lecz z oczywistych powodów nie są to jedyne czynniki. Ważna jest też stopa procentowa wolna od ryzyka utraty i szacunek zmienności cen akcji. Wyceną w każdym przypadku powinien się zająć profesjonalny aktuariusz (http://www.rezerwy24.pl/aktuariusz) ze względu na złożoność takiego programu motywacyjnego, zaś samo wycenianie jest użyteczna w dokumentach, i dlatego – w sprawach bezpieczeństwa spółki w okresie kontroli, jak również klarowności podczas rozliczania się z zarządem. W tym celu warto udać się do profesjonalnego biura aktuarialnego – tam możliwa jest też analiza pozostałych instrumentów finansowych. Przedtem należy zoptymalizować i analizować akceptowany program. Ważne jest, by aktuariusz w każdym przypadku miał osobiste podejście do zadań – dzięki temu można mieć pewność, że wycenienie będzie właściwa.