Kilkanaście lat temu księgowa w strukturze firmy była niezastąpiona. W dzisiejszych czasach nierzadko firmy decydują się na usługi księgowe i finansowe realizowane przez usługodawców zewnętrznych. Outsourcing księgowości, porad prawnych czy obsługi kadr i płac to okazja przede wszystkim do zmniejszenia kosztów firmy.

praca
Autor: KIANO
Źródło: KIANO
Zmniejszenie kosztów dla różnej wielkości firm wypływa z ich różnych pozycji na rynku. Dla niedużych firm utrzymanie konkretnego pracownika oraz sfinansowanie mu niezbędnych szkoleń jest bardziej kosztowne niż zlecenie tych czynności firmie zewnętrznej. Zakres pracy w małej firmie też nierzadko nie wymaga osoby na pełnym etacie.

Duże podmioty gospodarcze uznają outsourcing jako formę inwestycji z, której profity będzie można zobaczyć w ciągu kilku lat. Nieduże koszty wypływają z niższych opłat w stosunku z utrzymaniem własnego działu jak i z mniejszej ilości błędów firmy specjalistycznej. Na przykład badanie finansowych sprawozdań jest trudnym zadaniem a błędnie wykonane ma poważne skutki finansowe i czasochłonne.

Preferując zlecanie danych działań firma może poświęcić całą swoją energię kluczowej działalności, ludzie z firmy zewnętrznej zapewniają zazwyczaj wyższy poziom usług (np. audyt finansowy jest nierzadko przeprowadzony bardziej obiektywnie niż przez naszych własnych pracowników, pracownicy firmy zewnętrznej pilnują ciągłego podnoszenia kwalifikacji), zmniejsza się ryzyko związane ze skutkami błędów naszych pracowników. Prócz opisanych zalet trudno pominąć wady. Wolniejszy przepływ wiadomości, mniejsze poczucie bycia odpowiedzialnym za losy naszej firmy, zmniejszone możliwości panowania nad procesami outsourcingu to tylko niektóre z nich.

Trudno nie uwzględnić wszystkich powodów, dla których outsourcing stał się tak powszechny na zachodzie i coraz bardziej cieszy się popularnością w polskich firmach. Warto więc przeanalizować wszystkie za i przeciw i wybrać najlepszą opcję dla swojego przedsiębiorstwa.

Więcej informacji podano na stronie firmy oferującej usługi finansowe – Fss-finanse.pl.

Przeczytaj praktyczną ofertę na przykład:
Usługi finansowe Financial Service Support w Warszawie.

Źródło: http://www.fss-finanse.pl/