Fakt, że zdobycie przez przedsiębiorstwo nowego odbiorcy jest, w wielu przypadkach, dużo droższe niż utrzymanie odbiorcy już posiadanego, sprawił, że firmy coraz większą uwagę zaczęły skupiać na narzędziach pomagających w utrzymaniu klientów. Wśród nich rosnącą popularnością zaczęły cieszyć się programy lojalnościowe, głównie dzięki swojej dużej skuteczności.

Prawidłowo zaplanowany program lojalnościowy pozwala z jednej strony wpłynąć na lojalność odbiorcy w stosunku do marki, z drugiej, uzyskać ważne wiadomości, dzięki którym firma może określić wartość danego klienta. Umożliwia to rozpoznania klientów generujących największy zysk i zogniskowanie na nich swoich działań.

Platforma lojalnościowa to narzędzie, którego pole działania oraz koszt wdrożenia i zarządzania dostosowują się do przedsiębiorstwa, które je wykorzystuje. Cecha ta sprawia, że program afiliacyjny jest dostępny zarówno dla większych przedsiębiorstw o szerokim zasięgu jak również dla średnich firm, działających na rynkach lokalnych. Zalety programów afiliacyjnych w połączeniu z relatywnie małymi kosztami ich wdrożenia sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorstw podejmuje decyzję o ich wykorzystaniu.