Niektóre gałęzie przemysłu do produkcji produktów wysokiej jakości potrzebują szczególnie suchego powietrza. Dotyczy to w większości przemysłu farmaceutycznego, energetycznego i spożywczego. Wysuszone powietrze przeciwdziała namnażaniu się drobnoustrojów, bakterii i grzybów. Odgrywa to ważną rolę w każdej z podanych gałęzi produkcji przemysłowej. Leki powinny powstawać w sterylnych warunkach, żywność wytwarzana w atmosferze ochronnej przez dłuższy czas zachowuje świeżość, suche powietrze zapobiega powstawaniu zwarć, które mogą być niezwykle niebezpieczne dla urządzeń energetycznych. W celu osiągnięcia tego rodzaju warunków wykorzystuje się specjalne urządzenia, które osuszają powietrze atmosferyczne.

Fizyka królową nauk

Przemysłowe osuszanie powietrza
Autor: US CPSC
Źródło: http://www.flickr.com

Osuszanie powietrza na większą skalę może przebiegać dzięki zawiłym zjawiskom fizycznym związanymi z właściwościami wilgoci. Zjawisko zastosowane w osuszaczach atmosferycznych określa się mianem adrorpcji. Polega ona na wiązaniu nadmiaru wody przez specjalny materiał do tego przeznaczony. Osuszacze wykorzystujące ten proces to osuszacze adsorpcyjne (http://pneuma.pl/product-pl/osuszacze-adsorpcyjne-hda-regenerowane-na-zimno/31/). Osuszacze te wprowadzają powietrze pod ciśnieniem do pojemnika wypełnionego Specjalną substancją, ogrzewają je i schładzają w właściwie dopasowanym cyklu dla wyeliminowania jak największej ilości wilgotności z powietrza. Istotne, żeby w zakładzie przemysłowym były warunki zmniejszające ilość wprowadzanego wilgotnego powietrza, w przeciwnym razie używanie urządzenia traci sens.

Sprężone powietrze

Urządzenia osuszające są także wykorzystywane w układach wykorzystujących sprężone powietrze. Zwiększone ciśnienie wytrąca z powietrza wodę, która jest niemile widziana w każdym urządzeniu mechanicznym. Wilgoć z mechanizmów pneumatycznych odprowadza się stosując w nich osuszacze wysokociśnieniowe (http://www.pneuma.pl/product-pl/osuszczacze-ziebnicze-plh-wysokiego-cisnienia-do-50-bar/30/). Zasada funkcjonowania jest zbliżona, jednak efektywność i wytrzymałość jest proporcjonalnie większa. Tego rodzaju osuszacz powinien być w stanie wytrzymać ciśnienie panujące w układzie, które często jest wyższe niż sto atmosfer. Innym sposobem usuwania wody z układów funkcjonujących pod ciśnieniem jest jego chłodzenie. Jest to metoda równie skuteczna co adsorpcja, wymaga jedynie wdrożenia odmiennych procesów technologicznych na etapie twrzenia urządzenia.