Praktycznie każdy, kto ma własną firmę powinien zadbać o kilka ważnych dla jej rozwoju spraw. Najważniejszą rzeczą jest rzecz jasna utrzymywanie na właściwym poziomie swoich produktów i usług, współpraca z klientami, ale również utrzymywanie firmy w właściwej kondycji finansowej. Spora grupa przedsiębiorców doskonale radzi sobie z pierwszymi dwoma aspektami, niestety trochę zaniedbując finanse.

Finanse w MŚP
Autor: kate hiscock
Źródło: http://www.flickr.com

Oczywiście na pierwsze spojrzenie w firmie wszystko funkcjonuje jak należy, przelewy są na czas regulowane i nie ma finansowych zatorów. Finansowe sprawozdanie, jakie zgodnie z ustawą o rachunkowości duże firmy muszą zrobić, zapewne wykaże że wszystko wygląda na dobre, ale jeżeli chce się mieć pewność co do stanu firmowych finansów, to dobrze jest zrobić dokładny audyt finansowy.

Wielu przedsiębiorców obawia się bardzo audytu, traktując to jako kolejny organ kontrolujący w firmie. Lecz w rzeczywistości zadaniem audytorów nie powinno być donoszenie na nieprawidłowych rzeczy do organów skarbowych, lecz głównie szczegółowe sprawdzenie finansów firmy i pomoc w rozwiązywaniu problemów księgowych i finansowych.

Sektor MŚP a finanse
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Dobrze zrobiony audyt zaprezentuje przedsiębiorcom kompletny stan firmowych finansów, dowiedzą się także oni, czy procedury są realizowane w zgodzie z obowiązującymi przepisami i standardami. Jeśli audytorzy odszukają jakieś nieprawidłowości, to z reguły zaproponują odpowiednie środki w celu ich eliminacji. W sytuacji większych przedsiębiorstw, które spełniają określone warunki, badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta jest wymagane. Bezpośrednio to wynika z ustawy o rachunkowości i nie ma możliwości zrezygnowania z niego bez poniesienia konsekwencji.

Jak wykazują badania, powiększająca się ilość mniejszych przedsiębiorstw także zaczyna się decydować na wykonanie audytu finansowego. Sprawdzenie przez niezależnych specjalistów da im wiedzę o stanie swojego przedsiębiorstwa i pozwala na poprawę efektywności działań i uporządkowanie kwestii finansowych, a w efekcie końcowym sprawi, że firma będzie lepiej się unowocześniać.