Stal stała się symbolem świata, w jakim przyszło nam obecnie żyć. Jest tak przede wszystkim dzięki rewolucji przemysłowej, która została zapoczątkowana w XVIII wieku w Anglii i Szkocji. W roku 1735, dzięki Abrahamowi Darby`emu świat zyskał nową, opatentowaną przez niego, metodę wytwarzania stali, bez zanieczyszczeń, o podwyższonej wytrzymałości. Przyczyniło się to do znacznego rozwoju w przemyśle, który pociągnął za sobą rozwój spedycji.

http://www.ssab.com/pl/
Źródło: http://www.ssab.com/pl/

Rozwój hutnictwa, górnictwa, również wzrost liczby ludności, sprawiły że świat miał nowe problemy- przewóz wzrastającej ilości dóbr. Przeciwdziałać temu próbowano, budując kolejne kanały, połączenia drogowe, czy przeprawy mostowe. Zaczęto myśleć o nowych środkach transportu- do ogólnodostępnego użytku zaczęto stosować silnik parowy, mający zastosowanie w pociągach, które industrializowały świat zachodni.

Stal konstrukcyjna (np. http://www.ssab.com/pl/), do czasów obecnych, używana jest do budowania konstrukcji, elementów maszyn jak również urządzeń o ogólnym zastosowaniu. Ale stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia nie jest stalą wysokiego gatunku- ma niemało zanieczyszczeń, przede wszystkim siarki, krzemu czy fosforu. Ma słabe parametry wytrzymałościowe, jest także podatne na obciążenia, ale jej zaletą jest tak zwana dobra spawalność. W przypadku urządzeń pracujących w niezbyt wymagających warunkach, przy stosunkowo stabilnej pogodzie itp., stal taka jest bardzo wydajna i naprawdę nieźle się spisuje. Jeśli natomiast jest używana w warunkach niebezpiecznych, wręcz ekstremalnych, używamy stali specjalnych.

http://www.ssab.com/pl/
Źródło: http://www.ssab.com/pl/

Stale specjalne to stopy niepodatne na korozje, zarówno chemiczną, jak i gazową. Jest też odporna na wysokie temperatury, ma dobry współczynnik rozszerzalności itp. Ogólnie są to wysokiej jakości, specjalistyczne materiały, stopy zapewniające najlepsze wyniki. Rozpoznajemy kilka rodzajów, różnych ze względu na swoje właściwości, jak stal nierdzewna, kwasoodporna, żaroodporna, żarowytrzymała (wytrzymująca długi czas wpływu stałego obciążenia wysoką temperaturą), stal zaworowa (przeznaczona na zawory wylotowe w silnikach spalinowych), stale i stopy grzewcze (mające zastosowanie w grzejnictwie elektrycznym – druty, przewody czy taśmy), stal utwardzona wydzieleniowo (odporne na korozję, dodatkowo bardzo wytrzymałe).

Rozważając zaawansowanie technologiczne przy wytwarzaniu stali, zwłaszcza stali specjalnych, zdajemy sobie sprawę jak długą drogę przeszła ludzkość, jak bardzo istotne jest dobre dobranie wykorzystywanej stali do właściwego zadania (innej użyjemy do silnika, innej do produkcji wiertel wykorzystywanych na wiertniczych platformach).