Projektowanie organizacji ruchu nie wymaga specjalnych uprawnień ani wykształcenia w tej dziedzinie. Jedyne, co może być potrzebne, to obeznanie w kwestiach sporządzania tego typu projektów oraz pozwolenie określonych organów na wdrożenie projektu w życie. Niekiedy niezbędne jest uzyskanie pozwolenia komendy policji. Ma to miejsce w przypadku zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.

Projektowanie organizacji ruchu nie wymaga specjalnych pozwoleń ani odbycia kursów w tej dziedzinie. Jedyne, co może być przydatne, to obeznanie w kwestiach pisania tego rodzaju projektów oraz pozwolenie właściwych organów na wdrożenie projektu w życie. Czasami konieczne będzie uzyskanie zezwolenia komendy policji. Ma to miejsce w przypadku zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.

droga
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

We wszystkich sytuacjach konieczna jest zgoda władz określonego terenu oraz zatwierdzenie przez właściwe władze. Przykładowo projektowanie organizacji ruchu w obrębie drogi powiatowej zatwierdzany jest przez starostę lub prezydenta miasta, natomiast w przypadku drogi wojewódzkiej – zatwierdza go marszałek danego województwa.

Wymagania dotyczące projektu

projekt może zostać napisany ręcznie lub za pomocą specjalnego programu komputerowego. Powinien być stworzony zgodnie z ustawami Ministra Infrastruktury i zawierać mapy w określonych skalach, gdzie zaznaczona jest dana lokalizacja. Właściwie stworzony projekt stałej organizacji ruchu zawierać musi dokładny opis techniczny, razem z charakterystyką danego miejsca, właściwościami danej drogi, jak również z wypisaniem likwidowanych lub tworzonych znaków drogowych. Należy pamiętać o wpisaniu pożądanego terminu początku trwania zmian, ewentualnie również daty końcowej.

Sytuacje wymagające zmian w organizacji ruchu

autostrada
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Projekt zmiany organizacji ruchu może zostać napisany z różnych przyczyn. Często powodem jest przebudowa wcześniejszej drogi, objazd spowodowany remontem, powstanie nowego obiektu czy wyznaczanie miejsc postojowych. Szczególnym przykładem może być sytuacja, w której dokonuje się zmian w sygnalizacji czy oznakowaniu z powodu sporej częstotliwości występowania wypadków drogowych w określonym punkcie. Może to wynikać z nieprawidłowego rozmieszczenia lub zbyt małej ilości znaków drogowych, w szczególności przejść dla pieszych. W miejscu, w którym prowadzący pojazdy stale przekraczają dozwoloną prędkość, może zostać zastosowany środek w charakterze fotoradarów.

Źródło: ZUT Budmal