Dawniej pożar był straszliwym niebezpieczeństwem. W zbudowanych najczęściej z drewna metropoliach, gdy zapalił się jeden budynek, była szansa, że ogień ogarnie całe osiedla. Wtedy nie istniała jeszcze dobroczynna automatyka przemysłowa, która osłaniałaby osady i manufaktury.

afg, automatyka przemysłowa
Autor: www.afg.poznan.pl
Źródło: www.afg.poznan.pl

Obecnie nad naszymi mieszkańcami pieczę ma kompetentna straż pożarna, a w wielkich halach wytwórczych i przechowalniach są montowane bezcenne aparaty, takie jak klapy dymowe. Tego typu sprzęty mają za zadanie uwalnianie dymu na zewnątrz, kiedy w pomieszczeniu zaprószy się ogień. To kluczowe dla zdrowia ludzi, którzy w trakcie pożaru są w hali wytwórczej. Kolejnymi ważnymi osłonami są czujniki dymu, które ostrzegają ludzi, gdy zaczyna się pożar. To ważne, ponieważ o wiele szybciej jest opanować pożar, który jeszcze się nie rozwinął. Niestety, minusem takich czujników jest to, że czasem fałszywie alarmują, bo wyczuwają np. dym tytoniowy. Wszelkiego typu zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach użytkowych i przemysłowych są periodycznie badane przez kontrolerów. Tutaj pełna oferta firmy Afg.poznan.pl: http://www.afg.poznan.pl/pl/oferta1.html

http://www.afg.poznan.pl/ - strona główna

Kolejnym przykładem automatycznych sprzętów są wielkie wiatraki, których funkcją jest przewietrzanie pomieszczeń. Takie aparaty są potrzebne w miejscach, w których tłoczą się ludzie – np. w halach koncertowych lub kinowych. Posiadają one także ważną funkcję w przypadku pożaru, gdyż mogą efektywnie wywiać niebezpieczny dla człowieka dym. Należy pamiętać, że w trakcie pożaru większość osób ponosi śmierć z przyczyny trujących wyziewów, spowodowanych przez żarzące się sztuczne materiały.

Trzeba pamiętać, że najefektywniejszym urządzeniem przeciwpożarowym jest odpowiednio przeszkolony człowiek, który orientuje się, co należy czynić w wypadku ognia. Z tego powodu każdy członek personelu musi zaliczyć dobre szkolenie z dziedziny BHP. Takie szkolenie może wydawać się marnowaniem czasu, jednak praktyka dowodzi, że często umie uratować wiele istnień.