Sprężarki to zbiór urządzeń, które są wykorzystywane do sprężania powietrza lub innych gazów. Z uwagi na zasadę ich funkcjonowania, można wyróżnić sprężarki wyporowe, do których należą sprężarki tłokowe oraz przepływowe (inaczej wirowe).

Sprężarka tłokowa
Źródło: http://www.pneuma.pl/
Sprężarki to zbiór narzędzi, które są przeznaczone do zwiększania ciśnienia powietrza lub innych gazów. Biorąc pod uwagę mechanizm ich funkcjonowania, można podzielić je na sprężarki wyporowe, do których należą sprężarki tłokowe oraz przepływowe (inaczej wirowe).

Sprężarki tłokowe są używane głównie w przemyśle, jako maszyny sprężające powietrze, które jest wykorzystywane do:

- napędzania różnego rodzaju narzędzi pneumatycznych, stosowanych miedzy innymi w górnictwie czy budownictwie,
- uruchamiania wysokoprężnych silników spalinowych,
- zwiększania ciśnienia gazów używanych w przemyśle chemicznym,
- napędzania hamulców pneumatycznych,
- napełniania butli gazami.

Wydajność sprężarek tłokowych, dla gazu zassanego, mieści się w granicach od kilku m3 do kilkunastu tysięcy m3/h, natomiast w przypadku ciśnienia tłoczenia, wartości wahają się w granicach od kilku dziesiętnych do dwustu MPa.
Sporą zaletą sprężarek tego rodzaju, jest ich zdolność produkowania wysokich ciśnień, a minusami duże wymiary i masa, wymóg stosowania zbiorników wyrównawczych , a także możliwość zabrudzenia gazu olejem, wykorzystywanym do konserwacji cylindra.

W skład sprężarki tłokowej wchodzi korpus sprężarki, głowica wraz z zaworami oraz system korbowy.
Gaz znajdujący się w sprężarce zostaje sprężony w skutek przemieszczania się tłoka, który przemieszczając się w dół sprawia, że zawór ssący otwiera się a gaz dopływa do cylindra, następnie przemieszczając się do góry wywołuje zamknięcie zaworu ssącego i zwiększenie ciśnienia powietrza obecnego w cylindrze, które po osiągnięciu wymaganego ciśnienia zostaje wytłoczone przez zawór tłoczny.
Ze względu na charakter procesu sprężania gazu, sprężarki tłokowe należy dodatkowo rozróżnić na jednostopniowe i wielostopniowe.

Szersze wiadomości dotyczące narzędzi wykorzystywanych do zwiększania ciśnienia i uzdatniania gazów, takich jak np. sprężarki śrubowe znajdziesz.