Rury żeliwne to wciąż materiał, który ma zastosowanie w systemach wodociągowych. Praktyka pokazuje, że raz zasypana rura ma dużą wytrzymałość i może być eksploatowana przez dziesięciolecia, mimo iż działają na nią negatywne czynniki, jak ciśnienie, uderzenia hydrauliczne, przemieszczanie się gruntu czy destabilizacja podłoża.

W wielu wypadkach, gdy mamy do czynienia z niebezpieczeństwem obciążeń czy przemieszczeń terenu, rury z PCV po prostu się nie sprawdzą. Mimo że rury żeliwne firmy normbud stosowane 20 czy 30 lat temu obecnie się wymienia, bo uległy korozji, dzięki wdrożonym w przemyśle nowym technologiom odlewniczym rury najnowszej generacji nadają się nawet do transportowania wody pitnej do gospodarstw domowych. W swej zewnętrznej warstwie chronione są przed korozją otoczką z cementu, a wewnątrz umieszczane są specjalne powłoki, które zapewniają najwyższą jakość transportowanej wody pitnej. Najbardziej odporne na korozję są rury z żeliwa szarego, choć z kolei rury z żeliwa sferoidalnego mają lepsze właściwości mechaniczne, zbliżone do stali.
włazy żeliwne i separatory oleju
Autor: Grupa Armatura
Źródło: Grupa Armatura

Zbyt duża ilość tłuszczu w sieci kanalizacyjnej powoduje zarastanie rur, przez co ulega zwężeniu ich przekrój, a tym samym – drożność. Oprócz tego skutkiem ubocznym zbyt dużej ilości tłuszczu w kanalizacji i jego rozkładu jest wydzielający się podczas tego procesu fetor. Występowanie tego zjawiska spowodowało użycie urządzeń, które oddzielałyby zalegający tłuszcz w miejscach jego powstawania. Separatory tłuszczu firmy normbud – bo taka jest ich nazwa – muszą być zgodnie z normą PN EN 1825 stosowane w wszelkiego typu rzeźniach, ubojniach oraz zakładach produkcyjnych mających do czynienia z tłuszczem (wytwarzających frytki, orzeszki itp.)

Ważnym elementem systemów kanalizacyjnych są włazy żeliwne. Ułatwiają one dostęp do rur kanalizacyjnych, a nieprawidłowo zamontowane stają się zmorą kierowców. W zależności od tego, gdzie włazy zostaną zastosowane, czyli czy będzie to ciąg pieszo-jezdny, jezdnia czy chodnik, wykorzystuje się włazy żeliwne wykonane z różnego rodzaju żeliwa. Wygląda więc na to, że, ten materiał dzięki najnowocześniejszym technologiom produkcyjnym jeszcze długo będzie praktycznie wykorzystywany.