Jednymi z najważniejszych części biorących udział w konstrukcji urządzeń są z pewnością sprężyny. Spotkać je możemy w bardzo wielu miejscach, najczęściej jednak możemy je spotkać w połączeniach sprężystych.

Sprężyny
Źródło: http://www.vanel.com

Sprężyny są bardzo znane od dawien dawna. Stosowano je już wiele wieków przed Chrystusem. Służyły na przykład do tworzenia łuków. Na wielką skalę rozpoczęto je jednakże wykorzystywać dopiero w czasach rozwoju przemysłu, który rozwijał się dzięki budowie urządzeń zaawansowanych technologicznie. Dzisiaj elementy sprężyste określane są bardzo często łącznikami sprężystymi, zalicza się je do najważniejszych części wchodzących w skład połączeń podatnych. Można w nich wyróżnić 2 najważniejsze cechy. Chodzi przede wszystkim o to, że pod wpływem większego obciążenia ulegają one znacznemu odkształceniu. Druga właściwość mówi nam o tym, że sprężyny mają wyjątkową łatwość kumulacji energii w danej objętości. To właśnie te dwie właściwości powodują, że możemy je bez przeszkód używać w budowlach maszynowych. Tylko od nas jest zależne, jakie zadania będą one spełniać. Przeważnie mają one gromadzić energię amortyzować uderzenia, poprzez przejęcie drgania z określonym tłumieniem. Bardzo często również odpowiedzialne są za wywieranie nacisków w specjalnych parach klimatycznych oraz badanie pomiaru obciążeń.

Sprężyny
Źródło: http://www.vanel.com

Sprężyny można podzielić na parę rodzajów. Bardzo często można spotkać się ze sprężynami stożkowymi, które są niebywale popularne. Ich duża popularność nie jest przypadkowa, ponieważ została zbudowana na ich uniwersalnym zastosowaniu. W wielu przypadkach jest tak, że używamy je nie wiedząc o tym. Sprężyny są wykorzystywane w przemyśle elektronicznym. To one odpowiadają za uruchamianie ogniw znajdujących się w mechanizmach bateryjnych. Sprężyny odgrywają tu 2 znamienne role. Pierwsza z nich to funkcja dociskowa, druga z kolei to przewodzenie energii elektrycznej. Bez sprężyny niemożliwe jest na przykład korzystanie z pilota, który zasilany jest za pomocą baterii. Sprężyny mają zastosowanie w motoryzacji. Na nich w dużej mierze opiera się konstrukcja amortyzatorów, montowanych już niemal we wszystkich samochodach na świecie.