W obiektach przemysłowych, ale nie wyłącznie, gdzie okablowanie jest wyjątkowo tłumne, kładzie się je w specyficznych korytach, kanałach i zestawia się je w wiązki po parę lub kilkanaście kabli. Oznaczanie tychże kabli przy pomocy kolorów byłoby nazbyt kosztowne i zagmatwane.

W obiektach przemysłowych, ale nie tylko, gdzie okablowanie jest niezwykle liczne, układa się je w specjalnych korytach, kanałach i dobiera się je w wiązki po klika albo kilkadziesiąt kabli. Oznaczanie owych kabli przy zastosowaniu kolorów byłoby zbyt kosztowne i zagmatwane.

W związku z tym w celu rozpoznania pojedynczych kabli, których barwy przeważnie są jednakowe bądź podobne, przymocowuje się do nich tabliczki rathgeber.

maszyna2
Źródło: morguefile.com

Przymocowuje się je przykładowo do kabla przy użyciu opaski zaciskowej. Opisać je można własnoręcznie odpornym na wodę mazakiem albo wytłoczyć przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu. Większość z nich zawiera mnóstwo otworów, dzięki czemu można je przytwierdzić wzdłuż lub w poprzek kabla. http://www.rathgeber.eu/pl/produkty/szczegoly-produktu/produkt/aluminium-bedruckt.html znajdujące się na tychże tabliczkach muszą być zgodne z dokumentacją techniczną, by przystępnie można było rozpoznać pojedyncze kable.

Jest to niezmiernie istotne w przypadku pojawienia się usterki albo rozpoznania błędów w połączeniach podczas montażu, gdyż najczęściej inne osoby rozmieszczają kable a inne je podłączają. Gdyby nie było oznakowań kabli w postaci takich właśnie tabliczek identyfikacyjnych ich identyfikacja byłaby niezmiernie ciężka, czasochłonna a także kosztowna, a podczas montażu dochodziłoby do wielu błędów.

maszyna1
Źródło: morguefile.com

Innym typem oznaczania w tym przypadku maszyn, urządzeń, środków przewozu są tabliczki znamionowe. Wytwarzanie maszyn, urządzeń, pojazdów samochodowych, dźwigowych i tak dalej obwarowana jest przepisami które nakładają na wytwórcę powinność znakowania ich przy zastosowaniu tabliczek znamionowych. Przeważnie występują one w postaci metalowej. Są one na stałe przytwierdzone do danego urządzenia i posiadają jego krótki opis a także podstawowe wiadomości. Bardzo istotne jest, żeby opis był zgodny ze stanem realnym.

Nadzwyczaj trwałe są tabliczki zrobione ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Stal taka jest wytrzymała na działanie wielu czynników. Tabliczki tego typu znajdują wykorzystanie przede wszystkim w takich miejscach, gdzie występują trudne warunki a konieczność odczytu treści tabliczki jest niezwykle znacząca.

Źródło: www.rathgeber.eu/pl